Welkom

De Roei- en zeilvereniging Jason is de overkoepelende vereniging van drie zelfstandige watersportverenigingen:

  • de Zeil- en motorbootvereniging (ZM) Jason met ruim 250 leden,
  • de Roeivereniging (RV) Jason met ruim 200 leden,
  • de Kanovereniging (KV) Jason met ruim 80 leden.

De drie verenigingen hebben elk een eigen website met actuele informatie over hun tak van watersport, zie button 'verenigingen'.

De Roei- en zeilvereniging is opgericht in 1927, toen onder de naam watersportvereeniging Arnhem. In 1930 is gekozen voor de naam Jason. In 2007 is besloten de tot dan toe bestaande afdelingen (zeilen en motorbootvaren, roeien en kanoën) te verzelfstandigen en is gekozen voor de huidige organisatie van een koepelverenigingn met drie zelfstandige (sub-)verenigingen.

Jason heeft een botenhuis (voor de roeiboten van de roeivereniging en de kano's van de kanovereniging) en een jachthaven (voor 100 zeil- en motorboten) aan de Westervoortsedijk te Arnhem.
Ons botenhuis drijft in de Nieuwe Haven, waardoor je vanuit de clubkamer of het hooggelegen terras bij hoogwater een bijna oneindige, snelstromende watervlakte en bij laagwater een rustige rivier met groene weiden ziet.
Soms is er veel scheepvaartverkeer, soms weinig. Dit is het leuke en het moeilijke aan het varen op de rivier; de Rijn is altijd weer anders. Dit geldt voor iedereen, voor zeilers, voor motor- bootschippers, voor roeiers en voor kanoërs. Je zult in veel gevallen ook een goede instructie krijgen, voordat je met materiaal van de vereniging de rivier op mag.

Ongeveer 4 keer per jaar verschijnt het Jason Baken, het lijfblad van de vereniging, waarin het wel en wee van Jason en haar leden wordt beschreven.
Het meest recente Baken vind u bij: Jason bakens.

Enkele interessante links:

R&ZV Jason Arnhem impressie 2022

R&ZV Jason Arnhem impressie 2023

Baken april 2024