Verenigingen

De Roei- en Zeilvereniging Jason heeft drie subverenigingen. Deze subverenigingen zijn zelfstandige rechtspersonen met hun eigen financiele middelen. De overkoepelende Roei- en Zeilvereniging zorgt er voor dat de drie verenigingen gezamenlijke voorzieningen hebben.


Elke subvereniging heeft een bestuur en een Algemene Vergadering.
De voorzitters van de subverenigingen vormen, samen met een gekozen Dagelijks bestuur, het bestuur van de R&ZV Jason. De besluitvorming in de R&ZV Jason vindt plaats in de ledenraad, die gevormd wordt door vertegenwoordigers uit de drie subverenigingen.
Er wordt veel met commissies gewerkt. Naast de twee genoemde, de Technische Commissie en de Clubkamercommisie, kunnen er ook ad hoc commissies gevormd worden.
Elke subvereniging is aangesloten bij de landelijke bond, respectievelijk het Watersportverbond, en de Koninklijke Nederlandse Roeibond .